Hộ kinh doanh cần phải đóng loại thuế nào năm nay?v

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định mức thuế GTGT đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xác định..

Theo Luật thuế mới, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đều phải nộp thuế theo hình thuế khoán. Mức nộp sẽ được cơ quan thuế xác định và ổn định trong cả năm, cá nhân kinh doanh phải nộp 03 loại thuế sau:
1. Thuế môn bài
Theo Nghi định số 75/2002/NĐ-CP thì mức thuế môn bài của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đước nộp theo 06 mức sau:

– Bậc 1: Mức thu nhập trên 1,5 triệu/tháng -> Thuế môn bài: 1 triệu đồng/năm

– Bậc 2: Mức TN trên 1-1,5 triệu đồng/tháng -> Thuế môn bài: 750 ngàn đồng/năm

– Bậc 3:TN trên 750 ngàn – 1 triêu đồng/tháng -> Thuế môn bài: 500 ngàn đồng/năm

– Bậc 4: TN trên 500 ngàn – 750 ngàn đồng/tháng -> Thuế môn bài: 300 ngàn đồng/năm

– Bậc 5: TN trên 300 ngàn – 500 ngàn đồng/tháng -> Thuế môn bài: 100 ngàn đồng/năm

– Bậc 6: Mức TN từ 300 ngàn đồng/tháng trở xuống -> Thuế môn bài: 50 ngàn đồng/năm

2. Thuế giá trị gia tăng
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định mức thuế GTGT đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xác định như sau:

THUẾ GTGT PHẢI NỘP = DOANH THU KHOÁN X TỶ LÊ %

Trong đó, tỷ lệ khoán đươc quy định như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%

3. Thuế thu nhập cá nhân
Theo Luật số 71/2014/QH13 và công văn 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 hướng dẫn thực hiên thuế khoán thì thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xác định như sau:

THUẾ TNCN PHẢI NỘP = DOANH THU KHOÁN X TỶ LỆ %

Trong đó, tỷ lệ thuế khoán theo quy định như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%

– Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

– Hoạt động kinh doanh khác: 1%

Lưu ý:
– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu khoán dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.
– Bỏ giảm trừ gia cảnh khi xác định số thuế TNCN phải nộp (trước 31/12/2014 thì được giảm trừ gia cảnh).

information contact

Địa chỉ: Số 15, Ngõ 251 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện Thoại: 0962.730.706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: dksoft.com.vn

Consultation Support

Choose service:

FullName:

Email:

Phone:

Content:

mã bảo mật

0962 730 706