DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Bộ phận kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các quyết định của Ban Giám đốc. Các số liệu kế toán, thống kê  chính xác, được cung cấp kịp thời sẽ giúp Ban Giám đốc nắm bắt được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, đáp ứng với thay đổi của môi trường kinh doanh.

Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về kế toán Việt Nam, các thông lệ kế toán Quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do A - one cung cấp luôn làm hài lòng các khách hàng.
Các dịch vụ kế toán mà A - one cung cấp bao gồm:

Dịch vụ ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính 


Chúng tôi cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán từ nhập liệu kế toán cho đến lập báo cáo tài chính và các thuyết minh đính kèm.
 

Thiết kế hệ thống kế toán giá thành


Lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp là vấn đề quan trọng đối với các công ty sản xuất. Chúng tôi hỗ trợ bạn xây dựng hoặc cải thiện phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty bạn.
 

Cài đặt hệ thống/ phần mềm kế toán


Chuẩn mực kế toán Việt Nam yêu cầu hệ thống tài khoản cũng như chính sách kế toán khác biệt so với quốc gia của bạn. Chúng tôi giúp bạn trong việc thiết lập phần mềm kế toán phù hợp với quy định của pháp luật tại Việt Nam cũng như phù hợp với các yêu cầu từ công ty mẹ. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn trong việc cài đặt và thiết lập phần mềm kế toán.
 

Soát xét hàng tháng/ hàng quý


Dựa trên các thủ tục đã được thỏa thuận trước, chúng tôi sẽ tùy chỉnh mức độ kiểm tra chi tiết để đáp ứng được nhu cầu của bạn trong việc phát hiện các vấn đề ở hệ thống kiểm soát nội bộ, các rủi ro tiềm tàng về thuế cũng như các sai sót trong báo cáo tài chính một cách kịp thời. Đối với các công ty mới thành lập có số lượng nghiệp vụ ít, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ soát xét theo quý.

Thông tin liên hệ

KẾ TOÁN A-ONE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điện Thoại: 0962 730 706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: http://ketoana-one.com

Hỗ Trợ tư vấn

Chọn dịch vụ:

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

mã bảo mật

0962 730 706