DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nhu cầu của quý vị
 • Quý vị mong muốn mọi thủ tục liên quan tới đăng ký giấy phép kinh doanh được hoàn thiện một cách nhanh chóng và thuận lợi
 • Quý vị nắm bắt được tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, tuy nhiên chưa tìm được cách thực hiện hiệu quả
 • Quý vị cần hỗ trợ trong việc lập kế hoạch/chiến lược kinh doanh hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp để nắm bắt những cơ hội mới và mở rộng kinh doanh
 • Quý vị cần hỗ trợ và tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến giải thể doanh nghiệp
 • Quý vị là một công ty đa quốc gia và đang cần sự hỗ trợ để thực hiện các giao dịch tại Việt Nam trong các hoạt động Mua bán, đầu tư

Dịch vụ của chúng tôi
A - one có khả năng cung cấp hàng loạt các dịch vụ tư vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp với phương thức tiết kiệm thời gian và hiệu quả chi phí. Các dịch vụ tư vấn của Chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp

 • Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp
 • Hỗ trợ lên kế hoạch và chiến lược kinh doanh
 • Soát xét hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
 • Tư vấn thẩm định giao dịch
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Hỗ trợ các thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

KẾ TOÁN A-ONE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điện Thoại: 0962 730 706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: http://ketoana-one.com

Hỗ Trợ tư vấn

Chọn dịch vụ:

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

mã bảo mật

0962 730 706