DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra chúng tôi còn đào tạo, hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam và Quốc tế

-    Đào tạo và hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam và Quốc tế;
-    Đào tạo các quy định hiện hành về thuế tại Việt Nam;
-    Hướng dẫn thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp;
-    Hướng dẫn thực hành quản lý tài chính doanh nghiệp;
-    Hướng dẫn thực hành về hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp và kiểm toán nội bộ;
-    Xây dựng kế hoạch nhân sự dựa trên kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của khách hàng;
-    Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự hợp lý để phát huy tối đa tiềm năng nhân viên;
-    Hỗ trợ khách hàng trong quá trình phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ

KẾ TOÁN A-ONE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điện Thoại: 0962 730 706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: http://ketoana-one.com

Hỗ Trợ tư vấn

Chọn dịch vụ:

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

mã bảo mật

0962 730 706