Nhiều doanh nghiệp vui mừng vì được miễn thuế đến 13 năm

Sau đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thì Nghị định 13/2019/NĐ-CP được ban hành như “tin mừng” cho hàng ngàn doanh nghiệp. Nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khoa học công nghệ, Nghị định 13/2019/NĐ-CP được ban hành với nhiều ưu đãi, trong đó doanh nghiệp được miễn thuế đến 13 năm. Hãy cùng cập nhật ngay Nghị định này trong bài viết sau đây!

1. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Theo Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể:
 
 • Được miễn thuế 04 năm,
   
 • Giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
   
Như vậy, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm thuế tới 13 năm.

Lưu ý: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.
 

 

2. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

a. Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước


Theo khoản 5 Thông tư 156/2013/TT-BTC doanh nghiệp khoa học và công nghệ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:
 
 • Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất.
   
 • Tờ khai tiền thuê đất theo quy định.
   
 • Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dự án đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
   
 • Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất.
   
 • Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
   
 • Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư.
 1.  

  b. Các bước thực hiện


  Theo Điều 15 Thông tư 77/2014/TT-BTC doanh nghiệp khoa học và công nghệ muốn được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước phải thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1. Nộp hồ sơ
 • Tại điểm nộp: Nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  Lưu ý: Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất.
   
 • Bước 2. Căn cứ vào Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian được miễn.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan thuế ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất hoặc thông báo cho người thuê đất biết lý do không thuộc diện được miễn, giảm.
 
 
mien-giam-thue-cho-doanh-nghiep-cong-nghe
 
 

3. Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp


Ngoài miễn giảm về thuế, tiền thuê đất, doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi tín dụng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, cụ thể:
 
 • Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.

- Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có tài sản dùng để thế chấp theo quy định của pháp luật được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay;

- Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án khoa học và công nghệ khả thi được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, doanh nghiệp và startup công nghệ còn được hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Thông tin liên hệ

KẾ TOÁN A-ONE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điện Thoại: 0962 730 706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: http://ketoana-one.com

Hỗ Trợ tư vấn

Chọn dịch vụ:

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

mã bảo mật

0962 730 706