Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý- theo tháng năm 2018

Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý- theo tháng là như thế nào? Kế toán A - one xin hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN tới các bạn qua bài viết dưới đây.​

Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý- theo tháng năm 2018

Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý- theo tháng là như thế nào? Kế toán A - one xin hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN tới các bạn qua bài viết dưới đây.

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN

Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý- theo tháng năm 2018

- Trước tiên, để có thể hạn chế các lỗi khi nộp tờ khai qua mạng, các bạn cần cài đặt phần mềm hệ thống kê khai mới nhất (hiện tại là HTKK 3.8.5).

- Tiếp theo, bạn cần xác định được Doanh nghiệp bạn thực hiện kê khai thuế TNCN theo quý hay theo tháng.

- Khi đã cài đặt phần mềm HTKK và xác định được kỳ kê khai, chúng ta bắt tay vào lập tờ khai thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN theo các bước sau:

Bước 1

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK

            => Chọn “Thuế Thu nhập cá nhân

            => chọn “05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)”  

Cách lập tờ khai thuế TNCN

- Tiếp theo các bạn lựa chọn các thông số của tờ khai:

   + Tờ khai tháng hay quý

   + Tháng hoặc quý kê khai

   + Tờ khai lần đầu hay bổ sung

   => Chọn "Đồng ý"

Cách lập tờ khai thuế TNCN 2

Bước 2: Nhập số liệu vào các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế TNCN 05/KK-TNCN

Chú ý: Ta chỉ nhập vào các chỉ tiêu trong ô màu trắng, còn các ô màu xanh phần mềm sẽ tự động tính dựa trên số liệu ta nhập vào ô màu trắng.

Cách kê khai các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động:

  Là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.

Chi tiêu [22]  Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động:

  Là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lênmà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.

Chỉ tiêu [24] Tổng số cá nhân đã khấu trừ - Cá nhân cư trú:

  Là số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

Chỉ tiêu [25] Tổng số cá nhân đã khấu trừ - Cá nhân không cư trú:

  Là số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

Chỉ tiêu [27] Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho cá nhân - Cá nhân cư trú:

  Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [28] Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho cá nhân - Cá nhân không cư trú:

  Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [30] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế - Cá nhân cư trú:

  Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ.

Chỉ tiêu [31] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế-Cá nhân không cư trú:

  Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.

Chỉ tiêu [33] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ - Cá nhân cư trú:

  Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [34] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ - Cá nhân không cư trú:

  Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động:

  Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

=> Sau khi nhập xong các bạn ấn “Ghi

=> Rồi ấn “Kết xuất XML” để nộp qua mạng.

Kế toán A - one xin được lấy 1 ví dụ cụ thể để minh họa:

Ví dụ: Công ty A kê khai thuế TNCN theo quý, trong quý 2/2018 công ty có phát sinh như sau:

 - Tháng 4/2018 Tổng số nhân viên là: 10 người

 - Tháng 5/2018 có 1 người nghỉ, tuyển thêm 1 nhân viên (hợp đồng>3 tháng) và 1 nhân viên thời vụ (< 3 tháng) => Tổng 11 người

 - Tháng 6/2018 tuyển thêm 3 nhân viên (hợp đồng > 3 tháng) => Tổng 14 người (Tất cả các nhân viên đều là cá nhân cư trú).

 => Trong đó: Tổng cộng cả quý có 5 nhân viên thuộc diện phải khấu trừ thuế TNCN

 - Tổng thu nhập chịu thuế đã trả cho toàn bộ trong quý 3 là: 300.000.000

 (Chú ý đây là Thu nhập chịu thuế nhé, chứ không phải là Tổng tiền lương trả cho toàn bộ nhân viên)

 Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế của những nhân viên thuộc diện phải khấu trừ thuế TNCN là: 200.000.000

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế

- Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của 5 nhân viên là: 6.250.000

Cách kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai 05/KK-TNCN như sau:

Chú ý:

Chỉ tiêu 21: Trong quý công ty phát sinh trả lương cho những ai thì đều kê khai vào đây (dù là cá nhân thời vụ, hợp đồng dài hạn, nhân viên đã nghỉ trong quý)

 => Theo như số liệu bên trên thì phải kê khai vào đây: (10+2+3) = 15 (Mặc dù trong tháng 5 có 1 nhân viên nghỉ, nhưng tháng 4 và tháng 5, Công ty vẫn trả lương cho nhân viên đó, nên nhân đó vẫn phải được tổng hợp vào đây)

Lập tờ khai thuế TNCN 2018

Trên đây là toàn bộ bài viết Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý, theo tháng.

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên hệ

KẾ TOÁN A-ONE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điện Thoại: 0962 730 706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: http://ketoana-one.com

Hỗ Trợ tư vấn

Chọn dịch vụ:

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

mã bảo mật

0962 730 706