Nộp bổ sung thuế môn bài

Hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn trong công tác xác định số thuế môn bài phải nộp sau khi phát sinh việc thay đổi vốn điều lệ trong doanh nghiệp, thành lập mới các chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc v.v… Sau đây là một vài ý kiến giúp cho doanh nghiệp có thể xác định được công việc mà mình cần phải thực hiện vào đầu năm như sau.

thue_mon_bai_2014-3

 Quy định về nộp bổ sung thuế môn bài

Tại mục 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài quy định:
“- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.”
 Tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:
“1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.
 Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

 Ngoài ra việc thay đổi vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh thì theo TT43/2002/TT-BTC ban hành ngày 07/05/2003 chúng ta có thể hiểu như sau.

 Căn cứ xác định mức thuế môn bài phải nộp năm hiện hành là vốn điều lệ đăng ký của năm trước năm tính thuế hiện hành.

  Ví dụ: Năm 2012 công ty a thành lập vốn điều lệ là 1.500.000.000đ thì số thuế môn bài phải nộp năm 2012 là 1.000.000đ (nếu thành lập trong 5 tháng cuối năm thì số thuế môn bài phải nộp là 500.000đ), Vậy số thuế môn bài mà công ty phải nộp năm 2013 là 1.000.000đ (dựa theo số vốn điều lệ năm 2012). Sang năm 2013 công ty tăng vốn điều lệ lệ thành 4.000.000.000đ thì công ty không phải nộp bổ sung thuế môn bài mà chỉ nộp mẫu tờ khai số 08-MST để khai báo thay đổi mức vốn điều lệ và số thuế môn bài phải nộp. Sang năm 2014 thì công ty sẽ dựa vào số vốn điều lệ mới để xác định số thuế môn bài phải nộp là 1.500.000đ.

Thông tin liên hệ

KẾ TOÁN A-ONE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điện Thoại: 0962 730 706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: http://ketoana-one.com

Hỗ Trợ tư vấn

Chọn dịch vụ:

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

mã bảo mật

0962 730 706