Những trường hợp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Thuế GTGT đầu vào là loại thuế phát sinh phổ biến với hầu hết các doanh nghiệp, do đó, việc tuân thủ các nguyên tắc và đáp ứng các yêu cầu để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào luôn là mối quan tâm lớn của tất cả các doanh nghiệp. Vậy những trường hợp nào thì doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào? Kế toán A - one xin chia sẻ các trường hợp này như sau:

                             
Căn cứ Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC (TT 219) về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT, Điều 15, TT 219 về điều kiện khấu trừ thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện sau:

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ khấu trừ phải sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT;

- Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các kỳ trước kê khai sót trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; 

- Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài;

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên đây, các trường hợp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao gồm:

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ không phục vụ hoạt động SXKD hoặc phục vụ SXKD mặt hàng không chịu thuế GTGT;

- Kê khai thiếu đến thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; 

- Không có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc không có chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài;

- Không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, nhập khẩu từ hai mươi triệu đồng trở lên.
Kế toán A - one chúc các bạn thành công!

Thông tin liên hệ

KẾ TOÁN A-ONE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điện Thoại: 0962 730 706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: http://ketoana-one.com

Hỗ Trợ tư vấn

Chọn dịch vụ:

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

mã bảo mật

0962 730 706